dijous, 27 de setembre de 2012

29 DE SETEMBRE. DIA MUNDIAL DEL COR

Les principals causes de malaltia vascular són el consum de tabac, la falta d'activitat física i una alimentació poc saludable.

Les malalties cardiovasculars es deuen a trastorns del cor i els vasos sanguinis, entre ells les cardiopaties coronàries (atacs cardíacs), les malalties cerebrovasculars (apoplexia), l'augment de la tensió arterial (hipertensió), les vasculopaties perifèriques, les cardiopaties reumàtiques, les cardiopaties congènites i la insuficiència cardíaca.

Les principals causes de malaltia vascular són el consum de tabac, la falta d'activitat física i una alimentació poc saludable.

Aquestes malalties (com l'infart de miocardi i l'accident cerebrovascular) són les més mortals del món, no en va es cobren 17,3 milions de vides l'any. Amb les activitats organitzades cada 29 de setembre, Dia Mundial del Cor, s'intenta que el gran públic conegui millor els mètodes per reduir al mínim els factors de risc, per exemple mantenir el pes corporal controlat i fer exercici regularment.

En col·laboració amb l'OMS, la Federació Mundial del Cor organitza en més de 100 països actes com a controls de salut, caminades organitzades, carreres, sessions de gimnàstica, xerrades públiques, representacions teatrals, fòrums científics, exposicions, concerts, festivals i tornejos esportius.

Article de la pàgina del Campus Docent Sant Joan de Deu

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS

Centre d'investigació cardiovascular 

Fundació Jesus Serra