dimecres, 26 de setembre de 2012

LA GENT GRAN COM A PERSONES CONSUMIDOREScom a persones consumidores
La garantia
La persona o empresa venedora respon dels defectes d’un producte durant 2 anys.
Si detecteu un defecte durant els 6 primers mesos a partir de la compra, es presumeix que ja hi era, però passat aquest termini, heu de demostrar que el defecte és de fabricació.
Recordeu que la factura de compra és la vostra garantia.

La venda d’articles durant una excursió
No us precipiteu, la compra no és obligatòria.
Si us decidiu, exigiu el contracte o factura amb totes les dades de la persona o empresa venedora, les vostres i les de l’article, el preu, el termini i lloc de lliurament, el sistema de transport i les despeses. ·
En cas d’adquirir un producte de preu superior a 48 heu de saber que disposeu d’un període mínim de 7 dies des del moment de la recepció per retornar-lo, sense haver de donar cap explicació ni ser penalitzats econòmicament.

Les revisions del gas
Desconfieu de les visites imprevistes que vénen a casa vostra a fer revisions del gas o del butà. ·
La revisió de les instal·lacions fixes de gas butà s’ha de fer cada 5 anys.
Guardeu el certificat de revisió que us han de lliurar obligatòriament. ·
El tub flexible s’ha de canviar quan caduca i el regulador quan s’ha fet malbé; aquests dos elements estan exclosos de la revisió.
Una estufa de butà mòbil amb una sola bombona connectada per un tub flexible no necessita revisió.
La companyia de gas natural està obligada a fer una inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei. Es fa cada  5 anys i té un cost econòmic. La companyia ha de comunicar als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la. Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar la propera.


El canvi de companyia de la llum, del gas, del telèfon…
Si rebeu a casa la visita de persones comercials perquè canvieu de companyia de la llum, del gas o del telèfon, aneu amb compte amb la documentació que els lliureu (no els faciliteu dades bancàries, si no esteu ben segurs) i vigileu amb el que signeu. En tots dos casos disposeu de 7 dies des de la celebració del contracte per anul·lar-lo, sense la necessitat de donar-ne cap justificació.

Les vendes a domicili
No compreu de manera impulsiva.
Disposeu de 7 dies des de la recepció del producte per desistir de la compra, si supera els 48 , sense haver de donar cap explicació ni ser penalitzats econòmicament.

Les reparacions d’electrodomèstics
L’establiment us ha de lliurar un resguard de dipòsit i cal que demaneu abans un pressupost per escrit. Un cop l’aparell ha estat reparat us han de lliurar la factura del servei.
Recordeu que la reparació té una garantia de 3 mesos.

Els serveis a domicili
Si voleu fer reformes o reparacions a casa, heu de demanar abans un pressupost per escrit a la persona professional. Un cop acceptat i fetes les obres, us han de lliurar la factura del servei


RECOMANACIONS GENERALS PER A UN CONSUM RESPONSABLE DE PRODUCTES I SERVEIS

Abans de la compra:
Compareu la relació qualitat-preu dels productes i no us precipiteu en la compra.
Pregunteu si s’accepten canvis: no hi ha cap obligació de canviar un producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï l’establiment comercial. No us precipiteu a signar papers,abans cal que els llegiu bé.

En el moment de la compra:
Reviseu les dates de caducitat o de consum preferent dels aliments a l’etiqueta o a l’envàs. Demaneu i conserveu totes les factures i els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia.
La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, guardeu els documents d’oferta de serveis, les instruccions, els catàlegs.
És una garantia contractar amb una empresa adherida a una Junta Arbitral de Consum: fixeu-vos en el distintiu d’adhesió.

Després de la compra:
 Repasseu totes les factures, els conceptes detallats, els impostos i reclameu, si hi ha un error.
Si detecteu defectes en el producte o en el servei, heu de reclamar a l’establiment on el vau comprar o contractar.
Els establiments comercials disposen de Fulls Oficials de Reclamació /Denúncia.